Pravidla zpracování osobních údajů v Sinch s.r.o.

Protože Sinch s.r.o. bere od samého spuštění projektu mimořádně vážně zpracování osobních údajů, tak se toho pro vás zase až tolik nemění.

1. Informace o Sinch s.r.o.

1.1 Tato pravidla zpracování osobních údajů přijala společnost Sinch s.r.o., IČ: 242 74 330, se sídlem Zdiměřická 1427/9, Praha 4, 149 00, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. Zn. C 199 887 vedenou u městského soudu v Praze (dále jen “Sinch”)

1.2 Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů všech uživatelů webových stránek www.onsinch.com (dále jen “uživatel”)

1.3 Sinch plní při zpracování osobních údajů roli správce I zpracovatele. Sinch je správcem v případě osobních údajů, které vyplníte při vytvoření a správě profilu, nebo je předáte Sinch při jiné komunikaci. Sinch pak působí jako zpracovatel, který tyto údaje sbírá a dále zpracovává.

1.4 Pověřencem pro ochranu osobních údajů je v Sinch: Petr Jaroš, petr@sinch.cz, +420 721 864 486

Jaké údaje zpracováváme?

2.1 Sinch zpracovává údaje, které uvedete při vytvoření a používání vašeho profilu a při komunikaci s vámi skrze: e-mail, telefon, facebook messenger.

2.2 Údaje ze sociálních sítí. Přístup k dalším údajům umožníte, pakliže se přihlásíte přes Facebook, nebo Google. Pokud pro přihlášení využijete sociální sítě Facebook a Google, umožníte Sinch také přístup k vašemu veřejnému profilu a e-mailové adrese. Součástí vašeho veřejného profilu může být vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle vašeho nastavení.

2.3 Údaje získané na základě používání webových stránek a prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování webových stránek využívá Sinch informace o vámi prohlížených stránkách a podstránkách Sinch a aktivitě na webových stránkách jako je například vyplnění údajů do soukromého profilu. Tyto údaje jsou získávány automatizovaně. Pokud máte ve svém zařízení povoleno zpracování cookies, jsou tyto údaj získávány I prostřednictvím těchto souborů. Více informací o všech cookies, které Sinch používá, naleznete níže.

3. Jak osobní údaje používáme?

3.1 Sinch používá osobní údaje vždy výhradně pro účely, pro které byly shromážděny. Pokud Sinch vystupuje jako zpracovatel osobních údajů, nemůže rozšiřovat účel, za kterým jsou tyto údaje poskytnuty. To však neplatí, pokud s dalším zpracováním, nebo předáním třetí straně (např. Vámi vybranému dodavateli) udělíte souhlas.

3.2 Pro vytvoření a správu uživatelského profilu. Zpracování údajů v tomto případě probíhá jako součást plnění smluvních podmínek a zahrnuje všechny osobní údaje, které při používání profilu uvedete. V souvislosti se správou profilu můžete také obdržet e-mailové sdělení, které však není obchodním sdělením.

3.3 Pro vhodnější návrh možných pracovních pozic a příležitostí pro Sinch.

3.4 Pro zasílání nabídek a jiných novinek od Sinch. Zpracování obsahuje vaše jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Zpracování probíhá v tomto případě, pouze po udělení vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas můžete udělit při registraci nebo jinde na webových stránkách.

3.5 Push notifikace. V případě, že máte tuto funkci aktivní může Sinch zasílat push notifikace a to přímo v rozhraní webových stránek.

3.6 Cílení reklamy a vylepšování nabídky Sinch. Pro lepší cílení reklamy a optimalizace webových stránek využívá Sinch informace o vaší aktivitě na webových stránkách. Tyto informace zahrnují I údaje získané pomocí cookies. Zpracování pro účely cílení reklamy je možné pouze po udělení vašeho souhlasu. Na základě všech sesbíraných dat získává Sinch statistiky analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek.

3.7 Reference na webových stránkách. Veškeré reference, nebo hodnocení uveřejněné na webových stránkách jsou získávány na základě souhlasu a zahrnují jméno, příjmení a foto.

3.8 Další zpracování osobních údajů provádí Sinch pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je Sinch vázáno.

4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

4.1 Obchodní sdělení. Uživatelé mohou kdykoliv zrušit odebírání jakýchkoliv obchodních sdělení, a to:

  • Kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení
  • Využitím kontaktu uvedených v těchto pravidlech

4.2 Cílení reklamy (cookies). Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení kliknutím na odkaz “cookies” v zápatí webových stránek nebo změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete ukládání vybraných cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

4.3 Push notifikace je možné zakázat v nastavení vašeho prohlížeče.

5. Kdo má přístup k vašim údajům?

5.1 Všechny osoby zaměstnané v Sinch. Tyto osoby jsou mimo jiné vázány mlčenlivostí a mají podepsaná tzv. NDA (non disclosure agreement).

5.2 Sinch může dále pro zpracování osobních údajů tzv. Zpracovatele. Tyto subjekty mohou osobní údaje zpracovávat pouze pro účely a způsobem, který Sinch určí a nemohou je bez dalšího souhlasu rozšiřovat. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Sinch jako zpracovatele využívá:

  • Google LLC (nástroje pro webovou analytiku a on-line marketing)
  • Facebook Ireland Ltd. (nástroje pro on-line marketing)
  • Seznam.cz (nástroje pro on-line marketing)
  • Mailchimp.com (nástroje pro e-mailové newsletter)

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1 Sinch zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů do zrušení jejich profilu.

6.2 Obchodní sdělení jsou zasílána ve všech případech pouze do chvíle, kdy odvoláte příslušný souhlas, nebo do doby odhlášení jejich odběru.

6.3. Údaje pro marketingové účely jsou zpracovávány po celou dobu trvání vašeho souhlasu, tj. I po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat I po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby expirace příslušného druhu cookies.

7. Jaká jsou vaše práva?

7.1 V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na Sinch a požadovat:

Informace ohledně osobních údajů, které Sinch zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Sinch.

Přístup k údajům, které jste poskytli Sinch při založení svého profilu, nebo při komunikaci se Sinch, nebo jakkoliv jinak na webových stránkách Sinch. V případě uplatnění tohoto práva vás Sinch informuje, zda a jaké konkrétní osobní údaje uchovává. Veškeré údaje vám budou zpřístupněny společně s informací o jejich zpracování.

Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Sinch efektivně vyřídit všechny vámi požadované úkoly.

Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. Blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů.). Jestliže se domníváte, že Sinch zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

Výmaz osobních údajů (tzv. Právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Sinch nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. Na základě uplatnění tohoto práva Sinch zjistí, zda existují oprávnění důvody pro další zpracování osobních údajů a případně vaše údaje zcela nebo zčásti zlikviduje.

7.2 Pokud se domníváte, že Sinch zpracovává osobní údaje v rozporu s vaším právem na ochranu soukromého nebo osobního života, můžete od Sinch požadovat vysvětlení a odstranění takového stavu. Vždy je možné se obrátit i přímo na CTO Sinch na petr@sinch.cz. Kdykoliv máte také možnost obrátit se v případě porušení povinností Sinch se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.3 Veškerá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

8. Bezpečnost

8.1 Sinch dbá na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů. (GDPR) Sinch klade při zpracování velký důraz na technické a organizační zabezpečení zpracovaných údajů.

8.2 Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Sinch pravidelně testováno a ochrana neustále vylepšována.

9. Kontakt

9.1 S jakýmikoliv připomínkami ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Sinch e-mailem na adresu petr@sinch.cz nebo na telefonním čísle +420 721 864 486.

10. Účinnost

10.1 Tato pravidla jsou účinná od 1.9.2020

Sinch s.r.o.

Cookies

Na stránkách onsinch.com a dalších subdoménách (dále také jen „webové stránky“) používáme tzv. cookies. V těchto pravidlech používání cookies si můžete přečíst, jaké cookies používáme, proč je používáme a jak můžete jejich používání zakázat.

1. CO JSOU COOKIES?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou při vaší návštěvě webových stránek těmito stránkami nebo stránkami našich partnerů zasílány a ukládány do vašeho prohlížeče. Webové stránky si zapamatují, jaké úkony jste provedli, a když stránky navštívíte znovu, Váš prohlížeč odešle cookies zpátky na tyto stránky. Tímto způsobem můžeme Vaše zařízení rozpoznat a díky tomu přizpůsobit webové stránky podle vašich preferencí. V dalších případech jsou cookies používány k přizpůsobení zobrazovaného obsahu webových stránek pro lepší uživatelský zážitek, nebo v případě udělení souhlasu pro cílení marketingových kampaní.

2. SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM COOKIES

Na webových stránkách se při Vaší návštěvě stránek zobrazí oznamovací lišta informující o tom, že stránky používají cookies. Přímo v liště si pak můžete zaškrtnutím políčka zvolit, pro jaké účely je možné do vašeho zařízení cookies ukládat. Kliknutím na tlačítko „přijímám“ pak svou volbu potvrdíte a my budeme používat pouze ty cookies, se kterými jste udělili souhlas. K uložení tzv. nezbytných cookies, které jsou nutné pro zajištění základní funkčnosti stránek, nebo tzv. preferenčních cookies, kterými se přizpůsobuje základní nastavení webových stránek, však Váš souhlas nepotřebujeme. Tyto cookies jsou do Vašeho zařízení ukládány automaticky.

Souhlas s používáním cookies můžete kdykoli odvolat. Můžete tak učinit změnou Vašeho nastavení cookies v zápatí webových stránek, případně v nastavení svého prohlížeče, kde můžete již uložené cookies také vymazat.

3. DRUHY COOKIES

  • Dočasné cookies – jsou ve Vašem zařízení uloženy jen během relace prohlížeče a jakmile prohlížeč zavřete, vymažou se.
  • Trvalé cookies – zůstávají ve vašem zařízení uloženy i po zavření prohlížeče, a to po různě dlouhou dobu; právě tyto cookies umožňují rozpoznat vaše zařízení, když webové stránky znovu navštívíte.
  • Cookies první strany – cookies, které jsou do vašeho zařízení ukládány webovými stránkami.
  • Cookies třetích stran – cookies, které jsou do vašeho zařízení ukládány stránkami našich partnerů pro sociální média, reklamy a analýzy.

4. PROČ COOKIES POUŽÍVÁME?

Díky cookies je používání webových stránek uživatelsky mnohem příjemnější. Zároveň nám umožňují sledovat a vyhodnocovat způsob, jakým webové stránky používáte, a tím zlepšovat kvalitu a obsah stránek, a také lépe zacílit naše reklamní kampaně, abychom Vám nabídli skutečně to, co Vás samotné zajímá.

Pro tyto účely používáme jak vlastních cookies, tak cookies třetích stran. Prostřednictvím webových stránek tak mohou být do vašeho zařízení ukládány cookies provozovatelů marketingových nástrojů, které používáme. Případně můžeme s těmito provozovateli sdílet informace, které byly pomocí cookies poskytnuty. Používání těchto nástrojů umožňuje neustále vylepšovat naše služby a také lépe zohlednit Vaše osobní preference a cílit reklamní kampaně tak, aby oslovily ty, které by naše služby mohly nejvíce zaujmout.

Cookies používané třetími stranami a způsob použití údajů získaných jejich prostřednictvím se řídí zásadami ochrany osobních údajů příslušných třetích stran. Tyto třetí strany mohou informace, které získaly prostřednictvím cookies, zkombinovat s dalšími informacemi, které jim poskytnete nebo které získaly v důsledku toho, že používáte jejich služby.